WENTYLACJA

Głównym zadaniem wentylacji jest zapewnienie stałego dostępu świeżego powietrza do pomieszczeń oraz regulacja jego ilości i jakości.
Nieodpowiednia wymiana powietrza w pomieszczeniu negatywnie wpływa nie tylko ona zdrowie osób w nich przebywających ale również na samo pomieszczenie.
Wysoka wilgotność w nienależycie wentylowanych pomieszczeniach sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni.
W systemie wentylacji zużyte , zanieczyszczone powietrze wymieniane jest na świeże, oczyszczane za pomocą filtrów oraz w zależności od potrzeb może być schładzane, podgrzewane, nawilżane lub osuszane.

RODZAJE WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna

Zwana także wentylacją wymuszoną. Jej działanie polega na wprawianiu w ruch powietrza wentylującego pomieszczenie za pomocą jakiegoś urządzenia wentylacyjnego. Wentylacja mechaniczna jest niezwykle skuteczna i komfortowa. Głównymi zaletami wentylacji mechanicznej są duża dostępność na rynku, spadek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń oraz możliwość absolutnego kontrolowania jej działania.

Wentylacja grawitacyjna

Polega na naturalnym przepływie powietrza. Jej funkcjonalność w dużej mierze zależna jest od warunków atmosferycznych. Ten prosty system ten nie posiada żadnych urządzeń mechanicznych – nie wymaga napraw, nie generuje kosztów. Wadą zastosowania tego systemu jest duża utrata ciepła wraz z usuwanym z pomieszczeń powietrzem.

Wentylacja hybrydowa

Stanowi połączenie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Translate »