CHILLERY - Agregaty wody lodowej; DRY COOLERY


CHILLERY

Chiller, – jest to urządzenie, które ochładzają wodę lodową (zazwyczaj jest wcześniej zmieszana z ok. 20% glikolem i inhibitorem korozji) która jest używana do chłodzenia i osuszania powietrza w pomieszczeniach handlowych i przemysłowych.
Chillery są podłączone do klimakonwektorów, i mają za zadanie usuwać ciepło z cieczy za pomocą cyklu sprężania pary wodnej lub cyklu chłodzenia absorpcyjnego. Ciecz może być przepuszczana przez wymiennik ciepła w celu ochłodzenia powietrza lub danego urządzenia.
Jako produkt uboczny, chiller tworzy ciepło odpadowe, które musi być wydalone do otoczenia lub dla większej wydajności, odzyskiwane do celów grzewczych np. do ogrzewania wody w basenach.

DRY COOLERY

Dry cooler – są to tzw. suche chłodnice, ponieważ schładzają ciecz powietrzem. W takim urządzeniu nie zachodzi wymiana fazowowa taka jak w chillerze.
Woda z dry coolera może być przeznaczona do celów przemysłowych np. do chłodzenia maszyn.

JAK DZIAŁAJĄ CHILLERY?

Substancją którą schładza chiller jest woda. Freon jest ciekłym czynnikiem chłodniczym, który zamienia się w gaz w procesie przemiany fazowej w parowniku i pochłania ciepło z wody, która ma być chłodzona. Następnie, czynnik chłodniczy jest kompresowany do wyższego ciśnienia przez sprężarkę, potem jest on przekształcany ponownie w ciecz przez skraplacz i następnie rozpręża się go do niskiego ciśnienia mieszaniny cieczy i pary która wraca do parownika. Ten cykl jest powtarzany. Temperatura wody zostaje obniżona w parowniku w procesie przemiany fazowej parowania czynnika ziębniczego. Podgrzana woda chłodząca przepływa przez wieże chłodnicze, w których ciepło jest odprowadzane do atmosfery przez wentylatory.

Chillery przemysłowe chłodzą wodę przy wykorzystaniu cyklu chłodzenia, aby zapewnić nieprzerwany strumień chłodziwa dla procesów produkcyjnych i laboratoryjnych. Agregaty przemysłowe używają chłodzenia do studzenia wody, która jest następnie pompowana przez urządzenia procesowe lub laboratoryjne. Chillery przemysłowe stosuje się w kontrolowanym chłodzeniu używanym podczas produkcji tworzyw sztucznych, elementów specjalnych takich jak na przykład maszyny do rezonansu magnetycznego i laserów.

Translate »