POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła– są urządzeniami które napędzają przepływ ciepła ze strefy o niższej temperaturze do strefy o temperaturze wyższej. Takie pompy nadają się do ogrzewania, jak i chłodzenia.

DZIAŁANIE POMP CIEPŁA

By odzyskać energię termiczną skupioną w dolnym źródle energii oraz doprowadzić ją do aparatury grzewczej stosuje się dwa obiegi zamknięte. Pierwszy z nich funkcjonuje poprzez odzyskiwanie ciepła z dolnego źródła, gdzie czynnik jest sprężany, skraplany, rozprężany a następnie odparowywany, natomiast drugi obieg przyjmuje ciepło sprężonych gazów a następnie ogrzewa powietrze w instalacji grzewczej.

PODZIAŁ POMP CIEPŁA ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO CIEPŁA

Dolne źródło w systemach opartych o pompę ciepła: grunt.

Gruntowa pompa ciepła jest przekaźnikiem ciepła znajdującego się w glebie. Ciepło z ziemi jest czerpane przy użyciu specjalnych instalacji oraz poprzez sprężarkę która koncentruje ciepło, dostarczając je do urządzeń grzewczych. Taka pompa jest w stanie pobierać energię cieplną nie tylko z płytkich warstw gleby, za pośrednictwem spiralnego lub poziomego kolektora, ale również z warstw głębokich przy pomocy odwiertów pionowych. Rury pompy wypełnione są solanką, która jest połączeniem wody i glikolu, a pod ziemią nie zamarza, utrzymując temperaturę w skali od -2⁰C do +5⁰C.

Dolne źródło w systemach opartych o pompę ciepła: powietrze

Powietrzna pompa ciepła jest łatwa w instalacji i należy do najtańszych. Montażu należy dokonać wewnątrz lub zewnątrz budynku. Ciepło z powietrza jest wtłaczane do wnętrza poprzez klimakonwektory lub przesyłane do instalacji takich jak kaloryfery czy ogrzewanie podłogowe. Właściwy wybór, plan oraz montaż dolnego źródła jest kluczowym elementem funkcjonowania pompy ciepła. Nieodpowiednie dopasowanie dolnego źródła może powodować niepoprawne działanie pompy, a co za tym idzie, straty w energii elektrycznej.

Dolne źródło w systemach opartych o pompę ciepła: woda

Wody gruntowe bądź powierzchniowe dają możliwość wykorzystania ich jako trwałe źródło ciepła dla układu grzewczego bazującego na wodnej pompie ciepła. Wykorzystana woda gruntowa musi posiadać właściwy skład chemiczny, nie może być stojąca ani nie może mieścić się poniżej 20 m pod powierzchnią gruntu. Wody wykorzystywane przez wodną pompę ciepła, utrzymują się na stałym poziomie termicznym, czyli od 8 do 10⁰C, co pożytecznie wpływa na jej wykorzystanie przez pompę.

Translate »